Your search results

Darganfyddwch drysorau cudd Dyffryn Conwy

Rydych chi un stop oddi wrth ddarganfod Dyffryn Conwy

Gydag 13 o orsafoedd ac 14 o deithiau cerdded, mae Rheilffordd Dyffryn Conwy mewn lle cyfleus iawn i chi ddechrau neu orffen eich taith. Rydych chi daith fer oddi wrth olygfeydd godidog o fynyddoedd, traethau, llynnoedd, coedwigoedd a dyffrynnoedd, yn ymestyn o arfordir gogledd Cymru i Barc Cenedlaethol Eryri. Beth am roi cynnig ar daith gerdded heriol, un hawdd i’r teulu, neu daith ar lwybr hanesyddol? Fel arall, beth am ddarganfod safleoedd hynafol gwledig, trysorau cudd a harddwch gogledd Cymru.

Chwilio am ddiwrnod allan yn Nyffryn Conwy? Mae cyrraedd ein hardal arbennig yn hawdd!

Mae Rheilffordd Dyffryn Conwy wedi ei chysylltu â rhwydwaith y Parc Cenedlaethol, gyda chysylltiadau yng Nghyffordd Llandudno i’r holl brif orsafoedd. Mae’r teithiau hyn yn ddewis gwych ar gyfer diwrnod allan neu benwythnos i ffwrdd i gael ychydig o awyr iach ac i gadw’n heini.

Mae Rheilffordd Dyffryn Conwy:

3:55 awr o Lundain

4:10 awr o Gaerdydd

2:35 awr o Firmingham

1:58 awr o Fanceinion

1:40 awr o Lerpwl

Canfod Eich Taith Berffaith

Defnyddiwch y blychau chwilio isod i ganfod eich taith berffaith

Gorsafoedd Rheilffordd

Lle fyddwch chi’n dechrau’ch antur?

Rhannu’r safle hwn