click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain Fy Lleoliad Fullscreen Prev Next
[bsa_pro_ad_space id=6]
Your search results

Cyffordd Llandudno

|

Ynglyn

Mae’n debyg mai Cyffordd Llandudno yw’r orsaf brysuraf ar arfordir Gogledd Cymru, ac yn cael ogystal â Reilffordd Dyffryn Conwy mae hi hefyd yn cael ei defnyddio gan Drenau Arfordir y Gorllewin Virgin, gan felly gynnig mynediad i weddill y DU. Cafodd ei chodi’n wreiddiol yn 1858 ac mae hefyd yn un o orsafoedd hynaf Rheilffordd Dyffryn Conwy, ond oherwydd ei phwysigrwydd fel cyffordd i nifer o linellau trên dros y blynyddoedd mae wedi ei diweddaru i gyd-fynd â datblygiadau modern. Mae’r dref gyfagos yn cynnig nifer fechan o siopau a bwytai, ac mae yna daith gerdded fendigedig ar draws pont grog Thomas Telford i Gonwy, lle gallwch hefyd gael cip ar Bont Reilffordd Conwy, sef y bont reilffordd diwbaidd olaf sy’n goroesi o’r rhai a adeiladwyd gan Robert Stephenson yn y dyluniad hwn.

Gorsaf Cyffordd Llandudno
Conwy Road
Cyffordd Llandudno
Conwy
LL31 9NB

Ffôn: 0333 005 0501

Dydd Llun – ddydd Gwener 05:25 – 18:25
Dydd Sadwrn 06:00 – 19:00
Dydd Sul  11:00 – 18:30

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

  • Ardal eistedd
  • Maes parcio
  • Swyddfa Docynnau a pheiriannau hunanwasanaeth
  • Caffi
  • Safleoedd beiciau
  • Ffonau talu
  • Toiledau hygyrch, swyddfa docynnau a mynediad heb stepiau drwy fynd ar lifftiau
  • Teledu Cylch Caeedig
  • Eiddo coll

 

 

  • Chwilio am Lwybr