click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain Fy Lleoliad Fullscreen Prev Next

Teithiau Cylchol

Diffiniad o’r teithiau

  • HAWDD – y rhan fwyaf o’r daith yn wastad, llai na 3 milltir
  • CYMEDROL – rhai llethrau serth a thir anwastad, 3-8 milltir
  • CALED – llwybr sydd efallai yn serth iawn. Dros 7 milltir
  • Taith galed ar dir mynyddig – cerdded dros fynyddoedd am gryn bellter

Compare properties

Walks in the Conwy Valley, North Wales
+Easy

Caerhun

A gentle circular walk from Tal-y- Cafn along the Conwy river.
+Moderate

Llanrwst 1 – Melin y Coed

Mae’r daith gylchodd bedair milltir hawdd hon yn mynd â chi ar hyd lonydd gwyrdd o Orsaf Tref Llanrwst, drwy goetir ...
walking in conwy valley. llanrwst
+Moderate

Llanrwst 2 – Llanddoged

Mae’r daith gylchol pum milltir hon yn un cymedrol sy’n mynd â chi o Orsaf Tref Llanrwst drwy goetir hynafol Coed y ...
Conwy Valley Railway Walks
+Easy

Llanrwst i Drefriw 2

Gall hon fod yn daith gylchol 3 milltir sy’n dechrau yng Ngorsaf Gogledd Llanrwst. Mae’r daith yn mynd â chi ...
Walking Conwy Valley Railway, Llanrwst, Trefriw
+Easy

Llanrwst to Trefriw

Mae’r daith filltir a hanner hon, o Orsaf Reilffordd Gogledd Llanrwst i Drefriw ac yn ôl, yn mynd â chi ar hyd llwy ...
Dolwyddelan walk Conwy
+Moderate

O Ddolwyddelan i Dŷ Mawr Wybrnant

Taith gylchol galed, gyda rhannau serth, drwy rostir agored a choedwig a fydd yn arwain chi i Dŷ Mawr Wybrnant, syd ...
+Strenuous

O Fetws-y-coed i Gromlech Capel Garmon

Taith gylchol bleserus lle byddwch chi’n cyrraedd coetir a thir amaethyddol agored cyn pen dim ar eich ffordd i Gro ...
+Moderate

Taith Castell Deganwy

  Dyma daith gylchol gymedrol lle cewch chi olygfeydd godidog dros dref hynafol Conwy a’i phont enwog. Man cyc ...
+Strenuous

Taith Gylchol y Gogarth

Dyma lwybr sy’n rhan o Lwybr Arfordir Cymru. Mae’r daith gylchol gymedrol hon yn mynd â chi o’r orsaf reilffordd ac ...
+Moderate

Taith Llyn Elsi

Mae hon yn daith gerdded hynod ddymunol at Lyn Elsi, llyn mewn coedwig uwchben Betws-y-coed. Ar ôl mynd trwy’r coed ...
+Easy

Taith y Castell

Taith gylchol sy’n mynd â chi drwy’r pentref ac i Gastell Dolwyddelan, a godwyd gan Lywelyn Fawr rhwng 1210 ac 1240 ...
  • Chwilio am Lwybr